Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Chứng nhận ISO 22000:2018

Ngày đăng:28/02/2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

1. CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018 LÀ GÌ

ISO 22000:2018 Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm được quốc tế chấp nhận cho phép bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp thực phẩm, bất kể quy mô, loại hình và sản phẩm mà họ cung cấp, bao gồm nhà sản xuất nông sản, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà sản xuất thực phẩm, nhà bán buôn và bán lẻ; tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần liên quan, nhà cung cấp vật liệu đóng gói, nhà cung cấp hóa chất nông nghiệp và phụ gia thực phẩm, nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến thực phẩm và nhà hàng. Phiên bản mới nhất của ISO 22000: 2018 đã được phát hành vào tháng 6 năm 2018 và chứng chỉ cũ 2005 sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2021.

- An toàn thực phẩm đề cập đến việc phòng ngừa, loại bỏ và kiểm soát các mối nguy do thực phẩm gây ra từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Vì các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình, các công ty trong chuỗi cung ứng thực phẩm phải có các biện pháp kiểm soát mối nguy phù hợp. , An toàn thực phẩm chỉ có thể được duy trì thông qua nỗ lực chung của tất cả các bên, bao gồm chính phủ, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng.

- Với sự phát triển của toàn cầu hóa kinh tế và sự nâng cao của văn minh xã hội, con người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm; các tổ chức sản xuất, kinh doanh và cung cấp thực phẩm phải chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Thúc đẩy việc sản xuất các tiêu chuẩn yêu cầu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.

- Với sự phát triển của toàn cầu hóa kinh tế và sự nâng cao của văn minh xã hội, con người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm; các tổ chức sản xuất, kinh doanh và cung cấp thực phẩm phải chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. . Mong đợi của khách hàng và trách nhiệm xã hội đã làm cho sản xuất lương thực, các tổ chức hoạt động và cung cấp dần dần nhận ra rằng cần phải có tiêu chuẩn để hướng dẫn hoạt động, bảo lãnh, và đánh giá về quản lý an toàn thực phẩm Cuộc gọi này cho các tiêu chuẩn đã khiến ISO22000: 2005 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Việc tạo ra các tiêu chuẩn là bắt buộc.

- Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 không chỉ là tiêu chuẩn hướng dẫn mô tả các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mà còn là cơ sở để các tổ chức sản xuất, vận hành và cung cấp thực phẩm chứng nhận cho sản phẩm và đăng ký sự an toàn trước khi đưa ra thị trường.

Dịch vụ chứng nhận của TQC

1.1: Vì sao Doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 22000:2018

* Sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm – Nâng cao đạo đức trách nhiệm.

- Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng: Tiêu chuẩn ISO22000 áp dụng cho tất cả các tổ chức sản xuất và vận hành thực phẩm trong chuỗi thực phẩm. Tiêu chuẩn này yêu cầu các tổ chức sản xuất và vận hành thực phẩm phải quản lý an toàn thực phẩm một cách có hệ thống, với mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, với các nguyên tắc và hệ thống ứng dụng HACCP làm cốt lõi và tập trung vào Các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm từ đất nông nghiệp đến bàn ăn được kiểm soát theo quy trình, có hệ thống và có thể truy xuất nguồn gốc.

- Do đó, bằng cách thực hiện hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm có cấu trúc chặt chẽ và hiệu quả này, các mối nguy an toàn trong toàn bộ quá trình hình thành và phân phối thực phẩm có thể được phân loại và kiểm soát theo ý nghĩa của chúng, đảm bảo rằng các mối nguy đáng kể tiềm ẩn trong thực phẩm được ngăn chặn, loại bỏ hoặc Giảm đến mức có thể chấp nhận được để thực phẩm được cung cấp đáp ứng các yêu cầu về an toàn sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng.

- Khi áp dụng ISO 22000:2018 những người trực tiếp thu mua nguyên liệu, những người trực tiếp hay những người giám sát sẽ thực hiện theo một quy trình đảm bảo thực hiện nghiêm túc cũng như được đào tạo để có kiến thức và trách nhiệm với công việc mình đang thực hiện.

* Tăng cường khả năng cạnh tranh - Thúc đẩy thương mại quốc tế.

- Vận hành một hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm là nhu cầu của các công ty thực phẩm để kết nối với các quy tắc chung của quản lý an toàn thực phẩm quốc tế trong điều kiện kinh tế toàn cầu hóa, và đó cũng là sự đảm bảo chất lượng sản phẩm cơ bản nhất mà các công ty cần có trong xu hướng tăng cường quản lý an toàn thực phẩm. Các công ty xuất khẩu thực phẩm phải thiết lập một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm lành mạnh.

- Thông qua phân tích hệ thống, hiểu được các mối nguy tiềm ẩn về an toàn thực phẩm và mức độ rủi ro về an toàn trong sản phẩm, quá trình và môi trường, từ đó có lợi cho việc thực hiện các biện pháp kiểm soát mục tiêu, tránh sai sót kiểm soát, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thiết lập và duy trì uy tín trên thị trường của doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Việc đạt được giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chứng tỏ công ty đã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm. Điều này có thể giảm kiểm tra nhiều lần và giảm chi phí cho công ty trong quá trình phê duyệt tiếp cận thị trường sản phẩm và đăng ký vệ sinh xuất khẩu sản phẩm. Hiện nay, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ngày càng trở thành tấm hộ chiếu cho thương mại quốc tế, đồng thời nó cũng đang trở thành một rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế ở các nước phát triển. Ngành thực phẩm muốn vượt qua các rào cản kỹ thuật thì phải bám sát xu hướng phát triển của ngành thực phẩm quốc tế. Do đó, việc tích cực áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến của quốc tế sẽ giảm thiểu hiệu quả những trở ngại không cần thiết đối với thương mại quốc tế do các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp gây ra, và thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế.

* Đáp ứng yêu cầu pháp lý - Tuân thủ yêu cầu pháp luật.

Việc thực thi và áp dụng ISO 22000:2018 nhằm đảm bảo rằng Doanh Nghiệp chấp hành nghiêm túc theo các quy định về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định về sản xuất và lưu hành trong nước cũng như đạt yêu cầu quốc tế. Kể từ đó doanh nghiệp sẽ tập trung vào sản xuất kinh doanh không còn phải lo các thủ tục làm ảnh hưởng tới quá trình vận hành, lưu thông sản phẩm.

Bất cứ sản phẩm nào liên quan tới chu trình thực phẩm cũng đều phải trải qua các thủ tục cũng như yêu cầu riêng biệt. Chứng nhận ISO 22000 sẽ miễn thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất cho cơ sở chế biến/ sản xuất thực phẩm. Không bắt buộc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ đối với cơ sở đã tự công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

* Nâng cao trình độ quản lý – Giảm thiểu hao hụt lãng phí

Việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 và thực hiện hệ thống chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có lợi cho việc thúc đẩy việc thực hiện các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau, thúc đẩy các công ty thực hiện quản lý hoặc tổ chức sản xuất theo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa hành vi của họ và cải thiện cơ bản công ty. Mức độ quản lý an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người lao động về vệ sinh an toàn và kiểm soát hiệu quả các tai nạn về an toàn thực phẩm có thể xảy ra. Tùy theo mức độ đáng kể của các mối nguy về an toàn thực phẩm, các biện pháp kiểm soát hiệu quả có thể được áp dụng để phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, giảm chi phí vận hành, giảm lãng phí và nâng cao lợi ích đồng thời kiểm soát hiệu quả các mối nguy.

1.2: Đối tượng áp dụng chứng nhận ISO 22000

- ISO 22000 áp dụng cho tất cả các tổ chức trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm chế biến, sản xuất, vận chuyển và lưu trữ thực phẩm, cũng như các nhà bán lẻ và ngành công nghiệp thực phẩm. Ngoài ra, các tổ chức khác có liên quan mật thiết đến sản xuất thực phẩm cũng cần áp dụng tiêu chuẩn này, chẳng hạn như thiết bị sản xuất thực phẩm, sản xuất vật liệu đóng gói thực phẩm, sản xuất chất bảo quản thực phẩm, sản xuất phụ gia thực phẩm và sản xuất các nguyên liệu thực phẩm khác…Như vậy, tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm muốn thiết lập hệ thống an toàn thực phẩm, bất kể quy mô, loại hình và sản phẩm mà họ cung cấp.

- Tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 không chỉ là tiêu chuẩn hướng dẫn mô tả các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mà còn là cơ sở để chứng nhận và đăng ký của các tổ chức sản xuất, vận hành và cung cấp thực phẩm với những tổ chức chứng nhận, những đơn vị quản lý theo quy định và hướng dẫn của pháp luật.

2. TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

 

2.1: Vì sao chứng nhận ISO 22000 của TQC được cấp cho hàng ngàn doanh nghiệp.

2.2: Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 22000 của TQC

2.3: Hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 22000

- Thời gian có hiệu lực của chứng nhận ISO 22000 kéo dài trong bao lâu ?

- Giấy chứng nhận ISO 22000 bị thu hồi trong trường hợp nào ?

- Hướng dẫn kiểm tra giấy chứng nhận ISO 22000

2.4: Chi phí chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 có những lợi ích vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, vậy chi phí xin chứng nhận ISO 22000 là bao nhiêu? Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có chi phí đăng ký chứng nhận ISO theo tiêu chuẩn 22000 khác nhau bởi chi phí này còn phụ thuộc vào quy mô, phạm vi, phương pháp đánh giá, số lượng sản phẩm cần chứng nhận cũng như chi phí xây dựng và áp dụng hệ thống; chi phí dành cho nhân sự, chi phí đăng ký và thử nghiệm sản phẩm....

Liên hệ ngay TQC để có được chi phí tốt nhất, dịch vụ uy tín.

2.5: Thời gian cấp chứng nhận ISO 22000

- Giai đoạn 1: Xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn ISO 22000

- Giai đoạn 2: Cấp chứng nhận ISO 22000

3. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Để có thể hiểu được hoạt động đào tạo hoặc đánh giá và cấp chứng nhận ISO 22000:2018 Quý Doanh nghiệp và các anh chị tham khảo từ hoạt động Chứng nhận của TQC sau đây: 

ISO 22000 là tiêu chuẩn có được bằng cách kết hợp các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP để đảm bảo tính liên tục của việc xây dựng, thực hiện và phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

4. LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000:2018

Sự hài lòng của khách hàng : Đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tính hợp pháp trong khi liên tục cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Giảm chi phí bằng cách liên tục cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động: Bằng cách kết hợp lập kế hoạch trước nhu cầu (PRP và OPRP), kế hoạch HACCP và ISO 9001 để thiết lập một khái niệm kiểm soát "làm hài lòng điện tử" nhằm nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, do đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Cải thiện mối quan hệ giữa tất cả các bên - bao gồm nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp / nhà sản xuất

- Tuân thủ pháp luật - để đạt được quản lý rủi ro nâng cao bắt buộc và theo yêu cầu của pháp luật bằng cách hiểu tác động của tổ chức và khách hàng của tổ chức cũng như hưởng lợi từ đánh giá nội bộ và đánh giá của ban quản lý

- Đạt được các sản phẩm và dịch vụ ổn định hơn và có thể truy xuất nguồn gốc để ghi nhận danh tiếng kinh doanh thông qua các cuộc đánh giá độc lập dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập

- Như đã đề cập ở trên, lợi ích chính đầu tiên của việc đạt được chứng chỉ là cho phép công ty cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng thời đi trước một bước so với các đối thủ trên thị trường nội địa.

- Thông qua cách tiếp cận có hệ thống, rủi ro có thể được kiểm soát một cách hiệu quả, nhanh chóng và linh hoạt hơn. Do các điểm rủi ro được xác định trước nên rủi ro sản xuất sẽ tránh được. Ngộ độc thực phẩm được ngăn chặn triệt để. Việc giảm sai số sản xuất cũng dẫn đến giảm giá thành sản phẩm. Tránh lãng phí tài nguyên và giảm chi phí cho sự lãng phí này.

- Đáp ứng mọi yêu cầu của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm. Mọi người làm việc trong tổ chức đều hiểu rõ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đảm bảo giao tiếp hiệu quả với các nhà cung cấp, khách hàng, người giám sát, nhà phân phối và các bên liên quan khác về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

- Ghi lại quá trình sản xuất và tạo ra chất lượng. Kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả hơn. Thời gian triển khai hoàn thành chính xác. Đạt được sự hài lòng của người tiêu dùng và có được niềm tin.

5. KIẾN THỨC THAM KHẢO THÊM VỀ ISO 22000

 

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TOÀN QUỐC:

Miền Bắc: 0982 926 625 / Miền Trung: 0965 338 523 / Miền Nam: 0962 668 325

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Hotline: 0982 926 625; Điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0965 338 523

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 6, Dãy A, 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0962 668 325 ;  Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@tqc.vn

Link rss
Khách hàng tiêu biểu
Các tổng công ty, thương hiệu lớn, uy tín được TQC đánh giá cấp chứng nhận
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0982 926 625
Điện thoại: 024 6680 0338 
Email: vphn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0965 338 523
Điện thoại: 023 6362 2668
Email: vpdn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0962 668 325
Điện thoại: 028 6270 1386
Email: vpsg@tqc.vn
DMCA.com Protection Status
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline 24/7: 0982 926 625 / 0962 668 325